Сайт за обяви за домашни любимци и животни

sait 3.jpg
Online посетители
В момента има 20 посетителя в сайта
Търсене в сайта

Вход в сайта
Здравейте, тук може да влезнете в нашият сайт.Приятен ден !
Статистика
Членове : 517
Съдържание : 156
Брой прегледи на съдържанието : 339024
Начало | Новини | Сокол скитник

Сподели с приятели!   Следвай ни!

Сокол скитник

Оценка на читателите: / 13
Слаба статияОтлична статия 
alt     С дълги криле и голяма скорост на летене, соколът скитник е един­ствен порода си сред грабливите птици. Родината му се разпростира от неприветливите плата до скалистите крайбрежия на Европа.
 
     Соколът скитник е най-ловкият средвсички грабливи птици. Ето защо той е преследван от ловците и от крадците на яйца, в резултат на което популацията му е намаляла значително.
 
          Местообитание на сокола скитник
     Соколът скитник оби­тава открити просторни местности -пустини, блата, степи, полупустини, - къде­то може да използва отлич­ното си зрение най-ефек­тивно. В Централна Европа той се среща най-често по платата, където свива гнез­до в удобните скални пук­натини. Любимите му места за гнездене са стръмните склонове на речните доли­ни, както и каменоломните във вътрешността на суша­та. През зимата е забеляз­ван често край водоизточ­ници на лов за чайки. Науч­ното название на сокола скитник на латински – „peregrinus” – означава „чужденец” или „скитник”. Среща се също и в открито море, по време на пролет­ния и зимния прелет. Пти­ците от северните части прелитат най-далеч. 
 
            alt
 
          Размножаване
     Соколът скитник се свързва с партньора си за цял живот и свива гнездо по високите и недостъпни ка­нари. Мъжкият и женският сокол се завръщат всяка година в едно и също гнездо.
     Рифът за гнездене трябва да осигурява пространство за поне четири малки и да е вън от обсега на хищници­те. Соколът скитник пред­почита обрасли с растител­ност места, тъй като не пра­ви гнездо, а снася яйцата си в някоя вдлъбнатина.
     Снасянето на яйцата започва в края на март. Соколът скитник мъти обикновено по 3-4 яйца. Мътенето започва след сна­сянето на последното яйце и е задължение на женската.
 
            alt     alt
 
          Хранене и лов
     Соколът скитник се храни предимно с други пти­ци. Негова плячка са дребни­те пойни птици като полска­таalt чучулига и ливадната бъб­рица, но жертва могат да му станат и по-големи видове като гривяка и снежната яре­бица. През зимата, когато много соколи ловуват около устията на реките, в храната им са включени чайки, блат­ни птици и патици.
     Дневното количество хра­на, необходимо на сокола, е 100 г. То обаче се увеличава, когато тряова да се хранят и малките. Понякога през раз­множителния период соко­лът скитник трябва да пре­лита големи разстояния, за да си намери храна. Площта на ловната му територия варира от 40 до 200 квадратни кило­метра. Рядко напада бозай­ници, тогава лови предимно зайци. Ако искаме да научим повече за животните, с които се храни соколът скитник, трябва да направим по-задълбочен анализ на места­та, където птицата оскубва перата на плячката си, както и на състава на изплювките (погадките) около гнездата.
 
          Соколът скитник и човекът
     Хищниците, които са на върха на хранителната верига, като соколът скитник, реагират много чувст­вително на отровните вещества, които поемат заедно с храната си. Драс­тичното намаляване на този вид безспорно е свър­зано и с употребата на инсектициди като ДДТ.
     Тези отровни вещества не се разграждат, а се натрупват по хранителната верига. Като последен в нея соколът скитник поема голямо коли­чество отрова, което сериоз­но нарушава размножител­ния му процес. Благодарение на ограничаването на упот­ребата на химически ве­ществаи на мерките, пред­приети за опазване на соко­лите – въпреки набезите на крадците на яйца – броят им бавно се увеличава.
 
          Наблюдения в естествена среда
     Най-подходящ период за наблюдение на сокола скит­ник е размножителния, когато птиците се срещат по стръм­ните планински канари и по морското крайбрежие. Те кръжат все по-високо и се реят във висините. Соколът скитник е по-голям от домашния гълъб, дори като се има предвид, че разликата в размерите на мъж­кия и женския е голяма. Позна­ва се по набитата фигура, дълги­те заострени криле и по относи­телно късата опашка. А също и по характерния за соколите звук „кек-кек-кек”. През останалото време можем да го открием око­ло устията на реките и в близост до по-големите водни басейни, където търси блатни птици и патици, Паническото излитане на птиците известява за появата на бързия въздушен ловец.
 
          Основни характеристики
   • Размери на тялото
Дължина: 40-46 см
Размах на крилете: 92-110 см
Телесна маса: мъжки - 600-750 г, женски - 900-1300 г
 
   • Размножаване
Полова зрялост: на 3 г.
Размножителен периол: март-май
Потомство: 1 малко
Яйца: 3-4
Мътене: 29-32 дни
Първи полет: на 35-42 дни
 
   • Начин на живот
Поведение: живее поединично
Хранене: предимно с други птици
Продължителност на живота: на свобода живее до 20 години
 
   • Сродни видове
     Роднините на сокола скитник съществено се различава. Най-едрите обитават районите до Северния полюс, а най-дребните се срешат в пустинните области.
 
          Местообитание на сокола скитник alt
   • Разпространение
     Соколът скитник е разпространен в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.
 
   • Опазване на вида
     В Европа соколът скитник принадлежи към строго защитените видове. Двойките, конто се размножават на застрашени територии, понякога се охраняват от доброволци. В Европа гнездят около 5000 двойки.
 
                              Знаете тн, че...
               ♦ По време на Втората световна война соколите скитници са били унищожавани съзнателно, за да не нападат пощенските гълъби, пренасящи важни съобщения.
               ♦ В някои езици мъжкият е нари­чан с име, което сочи, че той е точно три пъти по-малък от женската (терца).
               ♦ Соколът скитник е сред застра­шените от изчезване видове.
               ♦ През XX век в Европа, Северна Америка и Япония популацията му е намаляла застрашително.
               ♦ В Северна Америка соколът скитник се нарича още „патешки сокол”, тъй като през зимата се храни с патици.
               ♦ Очите на сокола са по-големи от тези на човека, а зрението му е много по-изострено. Той забе­лязва жертвата си от 300 м висо­чина.
  alt